Grejs Vandværk

Vandværket blev i 1999 ombygget og moderniseret til et moderne og fuldautomatisk forsyningsvirksomhed, der kan levere rent og godt drikkevand til cirka  600 forbrugere. Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer fra 95 meters dybde og der udpumpes årligt ca. 60.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere. Klik her for at se vandværkets ledningsnet og hvor din stophane er placeret: http://grejs.vandforsyning.net

Hvis du skal kontakte vandværket

Meld flytning

Grejs Vandværk samarbejder med Midt Regnskab omkring de administrative opgaver

Benyt https://www.midtregnskab.dk/meld-flytning/ eller kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., Tlf. 21 22 48 80

Midt Regnskab videreformidler ligeledes flytning til Vejle Spildevand

Spørgsmål om afregning af vandforbrug

Tag direkte kontakt til: 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., Tlf. 21 22 48 80

Registrer dit telefonnummer for at modtage SMS ved driftsforstyrrelser

Registrer dit telefonnummer her: 

https://www.midtregnskab.dk/sms-og-email-service/

Nye tilslutninger

Hvis du vil anmelde en ny tilslutning skal du ligeledes kontakte Midt Regnskab direkte med information om adresse og målernummer:

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., Tlf. 21 22 48 80

Øvrige henvendelser

Ved ikke-akutte henvendelser anmoder vi om, at i skriver en mail, eller ringer efter kl. 16, da alle i bestyrelsen er frivillige og helst ikke vil forstyrres unødigt.

Ved akutte forhold vil vi selvfølgelig gerne have besked hurtigst muligt.

Kontakt bestyrelsen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller direkte til driftslederen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvis det drejer om specifikke spørgsmål til selve vandforsyningen

Problemer efter aflukning

Af og til er vandværket nødt til at afbryde vandforsyningen, når der udføres vedligehold eller repareres utætheder. Vi bestræber os altid på at aflukke så små områder som muligt. og kommunikere til de berørte forbrugere i god tid. I forbindelse med aflukning kan du opleve at f.eks. en vandhane eller vandtilførsel til toilettet efterfølgende stopper til. Det skyldes er der ved aflukninger kan forekomme trykstød, der "slår" belægninger på indersiden af vandrørene løs. Typisk belægninger på ejendommens stikledning, hvor der er minde flow end i rørene i vejen. Hvis du oplever dette kan du typisk skrue filtret af vandhanen og rense det. Det er lidt mere bøvlet med et toilet, hvilket kan kræve en VVS'er. Det er dog oftest vandhanerne der stopper til. Vandværket beklager de gener som aflukninger kan skabe. Vi vil dog også gøre opmærksom på at enhver forbruger, jf. vandværkets direktiv, selv må tåle de ulemper der måtte opstå ved vandværkets vedligeholdelsesarbejde. Vandværket dækker således ikke VVS-regninger som følge af ulemper efter aflukning. 

Du kan også opleve at vandet kan være "mælkehvidt" efter en aflukning. Det er ikke farligt og skyldes typisk at der er kommet luft i vandet. Det forsvinder efter kort tid. Oplever du at vandet er beskidt, skal du lade vandhanen løbe indtil din stikledning er skyllet igennem. Igen gælder at vandværket ikke dækker ekstra vandforbrug til gennemskylning, da dette, jf. vandværkets regulativ, også hører under ulemper, som enhver forbruger må tåle efter aflukninger og vedligehold.

Grejs Vandværk | Grejsvej 10 | 7100 Vejle | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Kontakt