Vandkvalitet

Indvindingsboringer
Vandværket har i alt 2 boringer beliggende på vandværkets egen grund i Grejs, hvorfra der er indvindingstilladelse til
årligt 70.000 m3 vand.

Den ældste boring er fra 1971 og den nyeste fra 1995.
Begge boringer er ca. 96 m dybe, og henter vand fra et godt magasin med vand af fin kvalitet.

I 2007 er begge boringer repareret med nye pumper og nye rør. Rørsamlingerne var tidligere i 2 meter dybe betonbrønde, men er nu ændret, så rørsamlinger og installation er over jordoverfladen, så der ikke er mulighed for, at overfladevand kan sive ned i boringsrørene.

Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i

indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:

  • Normal kontrol på vandværket
  • Udvidet kontrol på vandværket
  • Kontrol med uorganiske sporstoffer
  • Kontrol med organiske mikro forureninger
  • Begrænset kontrol.

Chloridazon
I september 2017 er der efter debat i medierne foretaget analyse for Chloridazon. Der er ikke fundet Chloridazon-rester i drikkevandet fra Grejs Vandværk. Se analyserapporten her.

Vandets temperatur
Temperaturen på vandet der udpumpes fra vandværket ligger mellem 7,8 og 9,2 grader. Der vil dog typisk ske en mindre opvarmning af vandet i takt med at det pumpes i ledningsnettet. Om sommeren når jordtemperaturen i 1 til 2 meters dybde nemlig typisk på 14 til 16 grader. Det har ingen sunhedsmæssige konsekvenser, men det kan betyde at skal vi have et glas koldt vand om sommeren, så skal det en tur i køleskabet først. 

Grejs Vandværk | Grejsvej 10 | 7100 Vejle | +45 60714443 | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Kontakt