Check hanen før måleren

Den stophane, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler. Sørg derfor for at kontrollere stophanen med jævne mellemrum, så den virker når vandværket kommer og skifter din vandmåler.

Virker stophanen ikke, skal du tilkalde en blikkenslager. Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne stophaner.