Vandmålere

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel. Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren. Målerne udskiftes eller stikprøvekontrolleres efter gældende myndighedskrav, så det sikres at de måler rigtigt. Dokumentation for målernes nøjagtighed foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorie.

Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

Den stophane, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler. Sørg derfor for at kontrollere stophanen med jævne mellemrum, så den virker når vandværket kommer og skifter din vandmåler. Virker stophanen ikke, skal du tilkalde en blikkenslager. Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne stophaner.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at vandværket har fri tilgang til vandmåleren. Det er ligeledes grundejerens ansvar at sørge for, at målerbrønden ikke bliver tildækket. Eventuelle udgifter forbundet med adgang til vandmåleren videreføres til grundejeren.

Grejs Vandværk | Grejsvej 10 | 7100 Vejle | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Kontakt